Allmänna villkor

Giltiga från och med den 15 maj 2020 och tillsvidare.

Drönaruppdraget i Sverige AB (”Leverantören”), med org. nr 559221-2004 och adress Bratteråsgatan 70, 417 62 Göteborg, håller denna webbsida, de tjänster och utbildning som erbjuds samt andra länkade och relaterade sidor (“Tjänsten”) för kunder, säljare, studenter och andra sidanvändare (“Användaren”) reglerat genom dessa användarvillkor (”Användarvillkor”). Vänligen läs igenom villkoren noggrant innan du använder Tjänsten. Användande av Tjänsten innebär att du som Användare accepterar dessa Användarvillkor och ingår ett bindande avtal (”Avtalet”) mellan dig och Drönaruppdraget i Sverige AB. Om du inte godkänner dessa villkor, använd inte tjänsten.

Endast privatpersoner eller representanter för företag och andra organisationer, som är över 18 år och myndig med full juridisk rätt att ingå avtal med annan part, har rätt att utföra inköp av tjänster hos Drönaruppdraget.

Drönaruppdraget är ett registrerat varumärke till Drönaruppdraget i Sverige AB. I nedan villkor benämns företaget som enbart ”Drönaruppdraget” alternativt ”Leverantören”. 


Användande av tjänsten

Drönaruppdraget tillhandahåller diverse material, information, quiz, test, dokument, frågor, upplysningar och nyheter samt övrig information i Tjänsten och dess relaterade sidor och i de utbildningar som erbjuds (“Materialet”). Drönaruppdraget godkänner att varje Användare tar del av Materialet för sitt eget bruk. Det innebär att licenserna till respektive utbildning är personliga.

Användaren köper enbart tillgång till Materialet och får inte modifiera Materialet i denna Tjänst på något sätt eller kopiera, dela eller sprida det vidare. Användaren äger ingen rätt att sälja, auktionera, låna, hyra eller ge bort eller på annat sätt avslöja Materialet och dess innehåll, till någon annan person eller enhet. Någon som helst överträdelse av dessa Användarvillkor innebär automatisk uppsägning av ditt godkända användande av Tjänsten. Missbruk kan resultera i en polisanmälan.


Pris och betalning

Priserna för de beställda tjänster och produkterna är de som anges på Drönaruppdraget.se eller överenskommits på annat sätt. Alla priser är angivna inklusive moms i svenska kronor (SEK) om inte annat anges och består i de flesta fall av en fast engångsavgift. 

Betalning sker med bank- eller kontokort från Visa, American Express, Maestro eller MasterCard eller mot faktura (endast företag). Drönaruppdraget erbjuder betalning genom Stripe som tillhandahåller betallösningen. Drönaruppdraget accepterar inte betalning med kontanter eller checkar. Vid kortbetalning debiteras angivet kort vid köptillfället. All kommunikation i samband med betalning är krypterad enligt industristandarden SSL (Secure Socket Layer) för säker överföring över Internet.

Utöver betalning av avgiften för Materialet tillkommer den avgift som Användaren betalar till sin internet- eller mobil operatör för datatrafik och uppkoppling, vilket hanteras mellan Användaren och dennes operatör utanför ramen för Avtalet, samt Användarens kostnader avseende övriga tekniska förutsättningar för att använda Tjänsten.


Faktura

I de fall ett företag gör en större beställning efter direkt kontakt och överenskommelse med Drönaruppdraget kan faktura erbjudas som betalningsalternativ. Vid faktura som valt betalsätt får Användaren, och eventuella anställda, tillgång till Tjänsten eller andra produkter innan betalningen erlagts. Fakturan förfaller normalt sätt efter 14 dagar. Fakturan sänds via e-post. Vi erbjuder inte delbetalningar i dagsläget. Användaren måste vara minst 18 år gammal vid beställningstillfället. 

En mindre kan kreditprövning göras som i vissa fall vilket innebär kreditupplysning. Vid försenad eller utebliven betalning debiteras en förseningsavgift samt dröjsmålsränta.


Tillgång

Användare som köper Tjänsten, såsom utbildningar eller annat liknande tjänster, har i regel tillgång till Materialet under 100 dagar efter inköpsdagen, om inget annat avtalats. Användaren får åtkomst till genom erlagd betalning och kontoregistrering i plattformen. Tjänsten och dess material nås via dator, mobil eller surfplatta. 

Drönaruppdraget upplåter endast till Användaren en icke-exklusiv, begränsad och icke-överlåtbar rätt att använda Tjänsten, och det Material som ingår i Tjänsten, på så sätt och under den tid som framgår av dessa Användarvillkor. Kunden ansvarar för att Tjänsten inte används i strid med gällande lagstiftning samt att Tjänsten endast används för personligt bruk. Användaren får därmed inte låta annan person använda Användarens inloggningsuppgifter till Tjänsten. Missbruk kan resultera i en polisanmälan för bedrägeri alternativt försök till bedrägeri.


Leverans

Leverans av Tjänsten sker i huvudsak digitalt till den mejl-adress som du har angivit vid kontoregistrering eller köptillfället. Det Användaren som är ansvarig för att hålla sina uppgifter uppdaterade och därmed ger Leverantören möjlighet att leverera Materialet till rätt mejl-adress. Användaren ges tillgång till Tjänsten och Materialet inom ramen för det tidsfönster som anges ovan. I det fall försening uppstår kommer Drönaruppdraget att snarast kontakta dig.


Kampanjer och Erbjudanden

Drönaruppdraget kan komma att erbjuda nya samt befintliga användare att under viss period köpa tillgång till Materialet inom ramen för Tjänsten till rabatterat pris. Utöver de villkor som anges här kan ett kampanjerbjudande vara förenat med vissa ytterligare på webbplatsen angivna villkor. Det är endast tillåtet att använda erbjudanden, såsom kampanjkoder, hos Drönaruppdraget en gång per person (hushåll) eller företag om inget annat överenskommits. 


Tekniska krav

Användaren är medveten om att nyttjande av Tjänsten förutsätter att Användarens tekniska utrustning uppfyller de tekniska krav som Drönaruppdraget från tid till annan tillämpar för nyttjande av Tjänsten, som exempelvis krav på uppdaterat mobiltelefon- operativsystem. Användaren ansvarar för att tillse att teknisk utrustning, såsom dator, mobil och surfplatta samt internetuppkoppling, uppfyller tillräcklig god kvalité för att Tjänsten och dess Material ska kunna nyttjas som tänkt. Senaste versionen av vald webbläsare är alltid rekommenderat. 


Ångerrätt

Privatpersoner har ångerrätt enligt Distans- och hemförsäljningslagen (SFS 2005:59). Drönaruppdraget tillämpar fjorton (14) dagars ångerrätt från den dag då Användarens konto registrerades. Önskan att tillämpa ångerrätten ska meddelas genom att fylla i blanketten och mejla den till info@dronaruppdraget.se senast 14 dagar efter registreringsdatum. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då Drönaruppdraget underrättades om Användarens beslut att frånträda beställningen.

Du som Användare accepterar att ångerfristen är tillgänglig i 14 dagar från den dag du genomförde köpet, men att ångerrätten går förlorad så snart du påbörjar användningen av Tjänsten under denna period. Det innebär att om Användaren loggar in på Tjänsten och påbörjar visning av Materialet samtycker Användaren till att Drönaruppdraget påbörjar fullgörandet av leveransen av utvalt Material, även om ångerfristen inte skulle ha löpt ut.

Notera att om detta Avtal ingåtts mellan Drönaruppdraget och ett företag eller dess representant är distansavtalslagen inte tillämplig och därmed gäller inte ångerrätten. 


Ansvarsbegränsning 

Drönaruppdraget tar inget ansvar för eventuella felaktigheter som kan förekomma i Materialet och reserverar sig för detta. Det är upp till Användaren att säkerställa att den valda Tjänsten, såsom utbildning, passar för det avsedda ändamålet. Drönaruppdraget tar således inget ansvar för den information som kommuniceras kring Materialet, såsom guidning eller exempel på webbsidan. Vidare förbehåller sig Drönaruppdraget rätten att göra ändringar i Materialet och dess relaterade sidor, tjänster eller pris när som helst utan särskilt tillkännagivande. Drönaruppdraget gör sitt bästa för att Materialet ska vara uppdaterat men garanterar inte att så alltid är fallet.

Under inga omständigheter kan Drönaruppdraget, dess leverantörer eller andra tredjepartsaktörer som nämns i Tjänsten hållas skadeståndsskyldiga för någon skada som uppkommer efter användande av Materialet, länkade sidor eller övrig information. Om ditt användande av Tjänsten och Materialet resulterar i behov av service, reparation, uppdatering av material och information eller liknande, står du som Användare ensam för denna kostnad.


Force majeure

Skulle Drönaruppdraget på grund av omständighet, som kan anses ligga bortom Drönaruppdragets kontroll (”Force majeure”), vara förhindrad att utföra våra åtaganden gentemot dig, utgör detta inte ett avtalsbrott.

Även vid Force majeure-situationer kommer Drönaruppdraget alltid att i möjligaste mån försöka utföra våra åtaganden och i de fall där detta inte är möjligt i skälig omfattning kompensera dig.


Tillämplig lag och Tvist

Om tvist inte kan lösas i samförstånd med Drönaruppdragets kundservice, ska Användaren, om Användaren är en konsument, i första hand vända sig till ARN (Allmänna Reklamationsnämnden). Mer information finns tillgänglig på www.arn.se.

Tvist med anledning av Avtalets och/eller dessa Allmänna villkors tolkning eller tillämpning ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras enligt punkt ovan eller i sista hand av allmän svensk domstol.


Behandling av personuppgifter

Drönaruppdraget behandlar dina personuppgifter, såsom dina kontaktuppgifter och din köphistorik för att skapa en relevant köpupplevelse för dig som Användare av Tjänsten. Vi värnar om din personliga integritet. Läs mer om vår behandling av dina personuppgifter i vår integritetspolicy på www.dronaruppdraget.se/integritetspolicy 


Prenumeration på nyhetsbrev

Vi kan skicka nyhetsbrev, information eller erbjudande till den e-postadress du använder när du skapar ett konto på Drönaruppdraget eller anmäler dig intresse. Du kan när som helst avsluta denna prenumeration genom att avregistrera dig från nyhetsbrevet längst ned i varje utskick.


Upphovsrätt

Dessa villkor, liksom all data på denna webbplats och våra tjänster, tillhör Drönaruppdraget och är tillgängliga endast för bruk i samband med köp och korrespondens med Drönaruppdraget. Annat användande såsom reproduktion, re-distribution, derivat av och publicering utanför denna webbplats, såväl för kommersiella som privata syften, är inte tillåtet utan uttryckligt medgivande från Drönaruppdraget. Drönaruppdraget är ett registrerat och skyddat varumärke som ägs av Drönaruppdraget i Sverige AB.


Avtalet, uppsägning och ändring

Drönaruppdraget förbehåller sig rätten att när som helst ändra Avtalet, Tjänsten och/eller det Material som ingår i Tjänsten. Drönaruppdraget förbehåller sig även rätten att i övrigt stänga av Användaren från all användning av Tjänsten, utan skyldighet att återbetala erlagd ersättning, vid brott mot detta Avtal. 

Drönaruppdraget kan, utöver vad som anges ovan, säga upp Avtalet med omedelbar verkan om Drönaruppdraget (i) beslutar att stänga Tjänsten helt eller delvis, (ii) beslutar att väsentligen förändra Tjänsten och/eller Material eller annat innehåll eller (iii) har annan skälig anledning att säga upp Avtalet. Uppsägning av Avtalet från Drönaruppdragets sida kan ske via e-post, telefon eller information på webbplatsen.

Drönaruppdraget har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till annan. 


Kundtjänst

Användaren är välkommen att kontakta Drönaruppdragets kundtjänst för ytterligare information eller vid behov av support. Kundtjänsten har i regel öppet helgfria vardagar 09-17. Kontaktuppgifter till Drönaruppdragets kundtjänst finns på webbplatsen. Vi kan inte erbjuda kundsupport efter att kund raderat sitt konto.


Tjänster som erbjuds av Drönaruppdraget tillhandahålls av:


Drönaruppdraget i Sverige AB
Bratteråsgatan 70
417 62 Göteborg

E-post: info@dronaruppdraget.se 

Organisationsnummer: 559221-2004